Klaptilladelse for Thyborøn Havn, Yderhavn og Sejlløb til Sydhavn

06-12-2010

Tilladelse til klapning af 87.500 m³ oprensningsmateriale i perioden 21. december 2011 – 21. december 2015. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet., klagefristen udløber den 21. december 2010.

Tilladelse til klapning af 87.500 m³ oprensningsmateriale i perioden 21. december 2011 – 21. december 2015.

Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for Thyborøn Havn, Yderhavn og Sejlløb til Yderhavn (PDF)

Bilag 4 - Indberetning (Excel)

Bilag 3 (Excel)

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Gåseholm i den vestlige del af Limfjorden. Thyborøn Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1.

Kort over klaptilladelse for Thyborøn Havn mm.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 21. december 2010. Tilladelsen er gældende til og med 21. december 2015, hvorefter den udløber.
Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.