Klaptilladelse for Vestre Bådehavn og Skudehavnen

08-12-2010

Naturstyrelsen Aarhus har give tilladelse til klapning for Vestre Bådehavn og Skudehavnen. Klagefrist udløb 5. januar 2011.


Tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 6. januar  2011 – 6. januar 2012. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i Skudehavnen. Vestre Bådehavn og Skudehavnen har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for Vestre Bådehavn og Skudehavnen

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 5. januar 2011. Tilladelsen er gældende til og med 6. januar 2012, hvorefter den udløber.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar