Klaptilladelse: Vindeby, Tåsinge

15-12-2010

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning af i alt 2.500 m³ uddybningsmateriale fra etablering af sejlrende til bro beliggende ud for matr. nr. 16 d, Vindeby, Bregninge, Svendborg Kommune. Klagefrist: 12. januar 2011.

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 2.500 m³ uddybningsmateriale fra etablering af sejlrende til bro beliggende ud for matr. nr. 16 d, Vindeby, Bregninge, Svendborg Kommune.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads ved Mads Jensen Grund vest for Drejø.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 12. januar 2011. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense på tlf. 7254 4500 eller .
Efter 1. januar 2011 kan annoncen ses på www.nst.dk.