Kerteminde Trafikhavn og Kerteminde Marina: Klaptilladelse

26-01-2010

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt forlængelse af tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale. Klagefrist: 23. februar 2010.

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt forlængelse af 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 12.500 m³ oprensningsmateriale fra Kerteminde Trafikhavn og Kerteminde Marina.

Klapningerne af materialet skal foregå på klapplads i Kerteminde Bugt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet senest den 23. februar 2010. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Yderligere information på herunder eller ved henvendelse på tlf. 7254 8429.

Afgørelse