Klaptilladelse for sejlrende til Mariager Fjord

22-06-2010

Miljøcenter Århus har meddelt Mariagerfjord Kommune en 5-årig tilladelse til årlig klapning af 40.000 m³ oprensnings-materiale fra sejlrenden til Mariager Fjord. Klagefrist den 21. juli 2010.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 40.000 m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden til Mariager Fjord pr. år i perioden 1. juli 2010 – 30. juni 2015. Oprensning og klapning må ikke foretages i vinterperioden 1. oktober til 15. april. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen Als Odde Klapplads, beliggende NØ for Mariager Fjord. Mariagerfjord Kommune har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar