Bregnør Havn: Klaptilladelse

01-06-2010

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt Bregnør Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.500 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bregnør Havn. Klagefrist: 1. juli 2010.

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Bregnør Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.500 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bregnør Havn. Tilladelsen udløber 1. juli 2015.

Klapning af materialet skal foregå på klappladsen Gabet nord for Hasmark.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest ved klagefristens udløb onsdag den 1. juli 2010 kl. 16.00.

Tilladelsen, der indeholder klagevejledning, kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om tilladelsen eller henvendelse om at få tilsendt tilladelsen rettes til 7254 4500 eller

Tilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar