Dragør Havn, sejlrender. Klaptilladelse

29-06-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt Dragør Havn tilladelse til årligt at oprense 6.000 m3 materiale fra sejlrenderne ind til deres havnebassiner.
Klagefrist: 27. juli 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Dragør Havn tilladelse til årligt at oprense 6.000 m 3 materiale fra sejlrenderne ind til deres havnebassiner. Materialet, som består af rent sand, må klappes på en godkendt klapplads, som er et sandsugehul der ligger 4,7 sømil syd for Aflandshage.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 27. juli 2010 kl 16.00.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar