Tilladelse til at klappe materiale fra Kølevandskanal v/Thyborøn Havn

04-06-2010

Miljøcenter Århus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Thyborøn Havn tilladelse til klapning (dumpning) over en femårig periode. Tilladelsen udløber 15. juni 2015.

Miljøcenter Århus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Thyborøn Havn tilladelse til klapning (dumpning) over en femårig periode af ialt10.000 m 3 oprensningsmateriale fra kølevandskanalen til Cheminova. Tilladelsen udløber 15. juni 2015.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende ved Gåseholm i Limfjorden.
Kølevandskanal v/ Thyborøn Havn (180510)

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig og skal indsendes til Miljøcenter Århus, adresse Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg . E-mail: .dk med angivelse af j.nr. AAR-421-00158. Klage skal være modtaget i miljøcenteret senest ved klagefristens udløb: onsdag den 15. juni 2010 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00:
Kontoret for overfladevand
Miljøcenter Århus
Christian A. Jensen
Tlf. 7254-8211

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar