Kignæs Havn. 1-årig klaptilladelse

19-05-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt en 1-årig klaptilladelse til Kignæs Havn: Det drejer sig om i alt 800 m3 oprensningsmaterialer fra havnebassinet.
Klagefrist 16. juni 2010, kl 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt en 1-årig klaptilladelse til Kignæs Havn: Det drejer sig om i alt 800 m3 oprensningsmaterialer fra havnebassinet.
Klapningen skal ske på den godkendte Hundested klapplads, som ligger i Kattegat nordøst for Hundested.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 16. juni 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Marin- og Søgruppen,  Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar