Kignæs Havn. 1-årig klaptilladelse

19-05-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt en 1-årig klaptilladelse til Kignæs Havn: Det drejer sig om i alt 800 m3 oprensningsmaterialer fra havnebassinet.
Klagefrist 16. juni 2010, kl 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt en 1-årig klaptilladelse til Kignæs Havn: Det drejer sig om i alt 800 m3 oprensningsmaterialer fra havnebassinet.
Klapningen skal ske på den godkendte Hundested klapplads, som ligger i Kattegat nordøst for Hundested.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 16. juni 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Marin- og Søgruppen,  Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00