Klaptilladelser, Hesnæs Havn og Gedser Færgehavn

05-05-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt to nye klaptilladelser til havne på Falster.
Klagefrist: 2. juni 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt to nye klaptilladelser til havne på Falster:

Hesnæs Havn har fået en 5 årig tilladelse til årligt at klappe op til 4000 m3 materiale fra den inderste del af sejlrenden. Klapningen skal ske på klapplads 10.1 som ligger 2,5 sømil syd for Hestehoved fyr

I 2010 har Gedser Færgehavn fået en ekstraordinær tilladelse til at klappe 350.000 m3 rent sand samt uddybningsmaterialer fra sejlrenden på den godkendte klapplads 5.2 ca 5 sømil SSØ for Gedser. Den ekstraordinære tilladelse gælder kun i 2010, hvorefter den oprindelige tilladelse træder i kraft til udgangen af 2013.

Tilladelse Hesnæs Havn incl. klagevejledning

Tilladelse Gedser Færgehavn incl. klagevejledning

Tilladelserne kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 2. juni 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Marin- og Søgruppen,  Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar