Vordingborg Sydhavn. 5-årig klaptilladelse

18-05-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt en 5-årig klaptilladelse til Vordingborg Sydhavn: Det drejer sig om i alt 20.000 m3 uddybningsmaterialer fra sejlrenden og langs kajområdet.
Klagefrist: 16. juni 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt en 5-årig klaptilladelse til Vordingborg Sydhavn: Det drejer sig om i alt 20.000 m3 uddybningsmaterialer fra sejlrenden og langs kajområdet

Klapningen skal ske på den godkendte klapplads 7.1a  som ligger vest for masnedø.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber onsdag den 16. juni 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Marin- og Søgruppen,  Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00