Lyø Havn: Klaptilladelse

09-03-2010

Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale af i alt 2.000 m³ uddybningsmateriale fra udvidelsen af Lyø Lystbådehavn. Klagefrist: 6. april 2010.

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 2.000 m³ uddybningsmateriale fra udvidelsen af Lyø Lystbådehavn umiddelbart vest for den eksisterende lystbådehavn.

Klapning af materialet skal foregå på klapplads ved Lyø Trille vest for Lyø Havn.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet senest den 6. april 2010. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Afgørelsen kan ses herunder eller fåes ved henvendelse på tlf. 7254 8418.

Afgørelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar