Otterup Lystbådehavn: Klaptilladelse

30-03-2010

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 2.000 m³ oprensningsmateriale over en 5-årig periode fra oprensningen af indsejlingen til Otterup Lystbådehavn umiddelbart. Klagefrist: 3. maj 2010

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 2.000 m³ oprensningsmateriale over en 5-årig periode fra oprensningen af indsejlingen til Otterup Lystbådehavn umiddelbart.

Klapning af materialet skal foregå på klapplads i Farvandet nord for Fyn.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet senest den 3. maj 2010. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense, tlf.nr. 72 54 84 18 eller e-mail: Obfuscated Email

Afgørelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar