Otterup Lystbådehavn: Klaptilladelse

30-03-2010

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 2.000 m³ oprensningsmateriale over en 5-årig periode fra oprensningen af indsejlingen til Otterup Lystbådehavn umiddelbart. Klagefrist: 3. maj 2010

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 2.000 m³ oprensningsmateriale over en 5-årig periode fra oprensningen af indsejlingen til Otterup Lystbådehavn umiddelbart.

Klapning af materialet skal foregå på klapplads i Farvandet nord for Fyn.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet senest den 3. maj 2010. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense, tlf.nr. 72 54 84 18 eller e-mail:

Afgørelse