Agersø Havn; Klaptilladelse til 31.12.2011

09-03-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt Agersø Havn tilladelse til at klappe 950 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads beliggende NV for Omø.
Klagefrist: 6. april 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Agersø Havn tilladelse til at klappe 950 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen udløber 31. december 2011. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads beliggende NV for Omø.

Tilladelsen , incl. Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøcenter Roskilde af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 6. april 2010 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, på tlf. 72 54 81 37