Bisserup Havn og Sejlrenden. Klaptilladelser

09-03-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt Bisserup Havn tilladelse til at klappe 3000 m3 materiale fra deres havnebassiner på den godkendte Glænø klapplads, som ligger ca 2 sømil sydvest for Glænø. Desuden har havnen fået tilladelse til at klappe 3.500 m3 rent sand fra sejlrenden på en godkendt klapplads lige vest for den sydlige del af renden.
Klagefrist: 6. april 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Bisserup Havn tilladelse til at klappe 3000 m3 materiale fra deres havnebassiner på den godkendte Glænø klapplads, som ligger ca 2 sømil sydvest for Glænø. Desuden har havnen fået tilladelse til at klappe 3.500 m3 rent sand fra sejlrenden på en godkendt klapplads lige vest for den sydlige del af renden.

Tilladelse for Bisserup Havn incl. klagevejledning

Tilladelse for Bisserup Sejlrende incl. klagevejledning

Tilladelserne kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 6. april 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Marin- og Søgruppen,  Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar