Bisserup Havn og Sejlrenden. Klaptilladelser

09-03-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt Bisserup Havn tilladelse til at klappe 3000 m3 materiale fra deres havnebassiner på den godkendte Glænø klapplads, som ligger ca 2 sømil sydvest for Glænø. Desuden har havnen fået tilladelse til at klappe 3.500 m3 rent sand fra sejlrenden på en godkendt klapplads lige vest for den sydlige del af renden.
Klagefrist: 6. april 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Bisserup Havn tilladelse til at klappe 3000 m3 materiale fra deres havnebassiner på den godkendte Glænø klapplads, som ligger ca 2 sømil sydvest for Glænø. Desuden har havnen fået tilladelse til at klappe 3.500 m3 rent sand fra sejlrenden på en godkendt klapplads lige vest for den sydlige del af renden.

Tilladelse for Bisserup Havn incl. klagevejledning

Tilladelse for Bisserup Sejlrende incl. klagevejledning

Tilladelserne kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 6. april 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Marin- og Søgruppen,  Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00