Kalundborg Havn. Klaptilladelse frem til 31.12.2011

02-03-2010

Miljøcenter Roskilde har meddelt Kalundborg Havn tilladelse til at klappe 86.800 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads beliggende SV for Asnæs.
Klagefrist: 30 marts 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Kalundborg Havn tilladelse til at klappe 86.800 m3 oprensningsmateriale fra havnen. Tilladelsen udløber 31. december 2011. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads beliggende SV for Asnæs.

Tilladelsen , incl. Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøcenter Roskilde af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 30. marts 2010 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 hos Marin- og Søgruppen, Miljøcenter Roskilde, på tlf. 72 54 81 37

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar