Klaptilladelse for Bogense Havn

30-11-2010

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 1.800 m³ oprensningsmateriale fra Bogense Havn. Klagefrist: 3. december 2010.

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 1.800 m³ oprensningsmateriale fra Bogense Havn.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads ved Treldenæs.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 3. december 2010. Klager skal i givet fald indsendes til:
Naturstyrelsen – Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
eller til:

Tilladelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse på:
tlf. 7254 4500
eller

Klaptilladelse: Bogense Havn

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar