Klaptilladelse for Århus Havn

03-11-2010

Tilladelse til klapning af 25.000 m³ oprensningsmateriale fra Århus Havn i perioden 2. december 2010 – 30. juni 2011.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 25.000 m³ oprensningsmateriale fra Århus Havn i perioden 2. december 2010 - 30. juni 2011.
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggen-de ved Århus Havn. Århus Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der ud-fører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*

Annonceres i Århus Onsdag den 3. november 2010.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-ber den 1. december 2010.
Tilladelsen er gældende til og med 30. juni 2011, hvorefter den udløber.

*Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.
Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar