Toreby sejlklub og Nykøbing Falsters Erhvervshavn. Klaptilladelser

02-11-2010

Miljøcenter Roskilde har givet de to havne tilladelse til at klappe henholdsvis 5.000 og 15.000 m3 oprensningsmaterialer på en klapplads der ligger nordvest for Kogrund i Smålandsfarvandet.
Klagefrist: 28. november 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet de to havne tilladelse til at klappe henholdsvis 5.000 og 15.000 m3 oprensningsmaterialer på en klapplads der ligger nordvest for Kogrund i Smålandsfarvandet

Klaptilladelser incl. klagevejledning:

Toreby sejlklub

Nykøbing Falster Erhvervshavn

Afgørelserne kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 28. november 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar