Toreby sejlklub og Nykøbing Falsters Erhvervshavn. Klaptilladelser

02-11-2010

Miljøcenter Roskilde har givet de to havne tilladelse til at klappe henholdsvis 5.000 og 15.000 m3 oprensningsmaterialer på en klapplads der ligger nordvest for Kogrund i Smålandsfarvandet.
Klagefrist: 28. november 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet de to havne tilladelse til at klappe henholdsvis 5.000 og 15.000 m3 oprensningsmaterialer på en klapplads der ligger nordvest for Kogrund i Smålandsfarvandet

Klaptilladelser incl. klagevejledning:

Toreby sejlklub

Nykøbing Falster Erhvervshavn

Afgørelserne kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 28. november 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde, tlf. 72 54 65 00