Klaptilladelse for Strandby Havn

20-10-2010

Tilladelse til klapning af 15.000 m³ oprensningsmateriale pr. år - tilladelsen er gældende til og med 17.november 2015, hvorefter den udløber.


Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 15.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 18.november 2010 – 17.november 2015, i alt i perioden 50.000 m³. Materialet stammer fra Ydre Forhavn og sejlrenden ind til Strandby Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende Nord for Hirsholmene. Strandby Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Strandby Havn

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1* .Annonceres i Lokalavisen Frederikshavn den 20.oktober 2010. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 17.november 2010. Tilladelsen er gældende til og med 17.november 2015, hvorefter den udløber.

1*)Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar