Klaptilladelse for Tambohuse Naturhavn

20-10-2010

Tilladelse til klapning af 5000 m³ oprensningsmateriale - Tilladelsen er gældende til og med 17.november 2015, hvorefter den udløber.


Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 5000 m³ oprensningsmateriale i perioden 18.november 2010 – 17.november 2015. Oprensning og klapning må ikke foretages i sommerperioden fra 1. april til 30.september. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Gyldendal. Tambohuse Naturhavn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene. Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1* .

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Tambohuse Naturhavn

Annonceres i Struer Ugeavis og Skive Folkeblad den 20.oktober 2010. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 17.november 2010. Tilladelsen er gældende til og med 17.november 2015, hvorefter den udløber.

*1)Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar