Klaptilladelse: Odense Fjord

12-10-2010

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt Odense Havn tilladelse til klapning af 200.000 m3 uddybningsmateriale fra udvidelsen af sejlrenden fra Odense Havneterminal ved Lindø til Gabet, i Odense Fjord. Klagefrist: 9. november 2010.

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Odense Havn tilladelse til klapning (dumpning af optaget havbundsmateriale) af 200.000 m 3 uddybningsmateriale fra udvidelsen af sejlrenden fra Odense Havneterminal ved Lindø til Gabet, i Odense Fjord. Tilladelsen udløber 31. marts 2011.

Klapning af materialet skal foregå på klappladsen Gabet nord for Hasmark.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen – Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, ( og ). Klagen skal være modtaget i miljøcenteret senest ved klagefristens udløb tirsdag den 9. november 2010 kl. 16.00.

Tilladelsen, der indeholder klagevejledning, kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense på tlf. 7254 4500 eller

Klaptilladelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar