Søndre Løb: Klaptilladelse

05-10-2010

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt 5-årig tilladelse til klapning af i alt 75.000 m³ oprensningsmateriale fra Søndre Løb. Klagefrist: 2. november 2010.

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 75.000 m³ oprensningsmateriale (sand) fra Søndre Løb(sejlrende mellem Marstal og Østersøen).

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads i Marstal Bugt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 2. november 2010. Klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen – Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcentret.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense på tlf. 7254 4500 eller .

Afgørelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar