Søndre Løb: Klaptilladelse

05-10-2010

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt 5-årig tilladelse til klapning af i alt 75.000 m³ oprensningsmateriale fra Søndre Løb. Klagefrist: 2. november 2010.

Naturstyrelsen – Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 75.000 m³ oprensningsmateriale (sand) fra Søndre Løb(sejlrende mellem Marstal og Østersøen).

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads i Marstal Bugt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 2. november 2010. Klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen – Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcentret.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense på tlf. 7254 4500 eller .

Afgørelse