Gedser Færgehavn. Ændring af tidsfrister for klaptilladelse

12-10-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har givet Scandlines a/s tilladelse til fremrykke ibrugtagningstidspunktet for oprensning og klapning af 300.000 m3 fra Gedser sejlrende.
Klagefrist: 9. november 2010, kl. 16.00

Naturstyrelsen – Roskilde har givet Scandlines a/s tilladelse til fremrykke ibrugtagningstidspunktet for oprensning og klapning af 300.000 m 3 fra Gedser sejlrende for 2011, således at de 45.000 m 3 kan oprenses allerede fra den 9. november 2010.

Dispensationen for udnyttelsestidspunktet for tilladelsen fra 2011 incl. klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 9. november 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16  ved henvendelse til Naturstyrelsen – Roskilde, tlf. 72 54 65 00

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar