Faxe Kalk A/S. Klaptilladelse frem til 2012

19-10-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har nu givet Faxe Kalk A/S tilladelse til at øge den årlige klapmængde med 4.000 m3, så de i alt kan klappe 10.000 m3 i årrækken 2010 - 2012.
Klagefrist 16. november 2010, kl. 16.00

Faxe Kalk A/S har en tilladelse til at klappe 6000 m 3 /år fra indsejlingen til Fakse Ladeplads Havn. Tilladelsen gælder til og med 2012.

Naturstyrelsen – Roskilde har nu givet Faxe Kalk A/S tilladelse til at øge den årlige klapmængde med 4.000 m 3 , så de i alt kan klappe 10.000 m3 i årrækken 2010 - 2012

Dispensationen for klapmængder for tilladelsen incl. klagevejledning.

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 16. november 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 ved henvendelse til Naturstyrelsen – Roskilde, tlf. 72 54 65 00