Faxe Kalk A/S. Klaptilladelse frem til 2012

19-10-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har nu givet Faxe Kalk A/S tilladelse til at øge den årlige klapmængde med 4.000 m3, så de i alt kan klappe 10.000 m3 i årrækken 2010 - 2012.
Klagefrist 16. november 2010, kl. 16.00

Faxe Kalk A/S har en tilladelse til at klappe 6000 m 3 /år fra indsejlingen til Fakse Ladeplads Havn. Tilladelsen gælder til og med 2012.

Naturstyrelsen – Roskilde har nu givet Faxe Kalk A/S tilladelse til at øge den årlige klapmængde med 4.000 m 3 , så de i alt kan klappe 10.000 m3 i årrækken 2010 - 2012

Dispensationen for klapmængder for tilladelsen incl. klagevejledning.

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber tirsdag den 16. november 2010 kl. 16.00

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 ved henvendelse til Naturstyrelsen – Roskilde, tlf. 72 54 65 00

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar