Tilladelse til at klappe materiale fra Århus Lystbådehavn

13-10-2010

Naturstyrelsen – Aarhus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Århus Lystbådehavn tilladelse til klapning af 6.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassinet. Tilladelsen udløber 31. maj 2011.


Naturstyrelsen – Aarhus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Århus Lystbådehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 6.000 m 3 oprensningsmateriale fra havnebassinet. Tilladelsen udløber 31. maj 2011.

Århus Lystbådehavn

Læs hele klaptilladelsen

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende i Århus Havns Miljøbassin.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal indsendes til:
Naturstyrelsen – Aarhus

Klagen skal være modtaget i miljøcenteret senest ved klagefristens udløb: 10. november kl. 16.00.

Tilladelsen, der indeholder klagevejledning, kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside:
www.blst.dk under ”Vandet, klaptilladelser”.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos:
Christian A. Jensen
Overfladevandkontoret
Naturstyrelsen – Aarhus
Tlf. 7254 8211

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar