Klaptilladelse for Studstrupværkets havn

15-09-2010

Tilladelse til klapning af 90.000 m³ oprensningsmateriale fra Studstrupværkets Havn og indsejlingen til havnen i perioden 1. november 2010 – 31. maj 2011.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 90.000 m³ oprensningsmateriale fra Studstrupværkets Havn og indsejlingen til havnen i perioden 1. november 2010 – 31. maj 2011.

Klaptilladelse for Studstrupværkets Havn

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Århus Havn. Dong Energy A/S har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 [1] .

Klaptilladelse Studstrupværkets havn

[1] Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber torsdag den 12. august 2010 kl. 16.00. Tilladelsen er gældende til og med 31. maj 2011.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar