Klaptilladelse for Studstrupværkets havn

15-09-2010

Tilladelse til klapning af 90.000 m³ oprensningsmateriale fra Studstrupværkets Havn og indsejlingen til havnen i perioden 1. november 2010 – 31. maj 2011.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 90.000 m³ oprensningsmateriale fra Studstrupværkets Havn og indsejlingen til havnen i perioden 1. november 2010 – 31. maj 2011.

Klaptilladelse for Studstrupværkets Havn

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Århus Havn. Dong Energy A/S har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 [1] .

Klaptilladelse Studstrupværkets havn

[1] Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber torsdag den 12. august 2010 kl. 16.00. Tilladelsen er gældende til og med 31. maj 2011.