Klaptilladelse til Hou Havn

15-09-2010

Naturstyrelsen – Aarhus har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt Hou Havn en 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 15.000 m3 oprensningsmateriale fra færgehavn og indsejling. Klagefrist: 8. september 2010.


Miljøcenter Århus har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt Hou Havn en 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 15.000 m3 oprensningsmateriale fra færgehavn og indsejling, svarende til klapning af ca. 3.000 m 3 pr. år. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ca. 5 km NØ for Hou Havn. Hou Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Klagefrist: 8. september 2010.
Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse til Hou Havn (110810)


Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar