Klaptilladelse til Hou Havn

15-09-2010

Naturstyrelsen – Aarhus har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt Hou Havn en 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 15.000 m3 oprensningsmateriale fra færgehavn og indsejling. Klagefrist: 8. september 2010.


Miljøcenter Århus har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt Hou Havn en 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 15.000 m3 oprensningsmateriale fra færgehavn og indsejling, svarende til klapning af ca. 3.000 m 3 pr. år. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ca. 5 km NØ for Hou Havn. Hou Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Klagefrist: 8. september 2010.
Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse til Hou Havn (110810)