Fjellebroen Havn: Klaptilladelse

01-09-2010

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning af i alt 2.300 m³ oprensningsmateriale fra område beliggende i Fjellebroen Havn og indsejlingen dertil. Klagefrist: 29. september 2010.

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 2.300 m³ oprensningsmateriale fra område beliggende i Fjellebroen Havn og indsejlingen dertil.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads ved Mads Jensen Grund vest for Drejø.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 29. september 2010. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Afgørelsen kan ses herunder og yderligere information kan fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense eller på tlf. 7254 4500.

Afgørelse

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar