Køge Havn. Klaptilladelse frem til 1. maj 2012

06-04-2011

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Køge Havn tilladelse til at klappe 14.000 m³ oprensningsmateriale i det næste år.
Klagefrist: 4. maj 2011, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Køge Havn tilladelse til at klappe 14.000 m³ oprensningsmateriale i det næste år. Tilladelsen erstatter den gældende tilladelse af den 7. december 2010.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads beliggende ud for Mosede i Køge Bugt. Køge Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være modtaget i Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde senest ved klagefristens udløb 4. maj 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3000.