Vejle Lystbådehavn: Klaptilladelser

24-08-2011

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning af i alt 7.500 m³ uddybningsmateriale fra områder af Vejle Lystbådehavn. Klagefrist: 21. september 2011.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 7.500 m³ uddybningsmateriale fra områder af Vejle Lystbådehavn.

Klapningerne af materialerne skal foregå på klapplads ved Trelde Næs.

Afgørelserne kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagernes udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 21. september 2011. Klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.
Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk .

Yderligere information herunder eller ved henvendelse på tlf. 7254 3503.
Klaptilladelse