Esbjerg Havn, Dokhavn og oliebroer: Klaptilladelse

21-12-2011

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning af op til 53.000 m3 oprensningsmaterialer fra dokhavnen og områder ud for oliebroerne i Esbjerg Havn. Klagefrist: d. 18. januar 2012.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af op til 53.000 m3 oprensningsmaterialer fra dokhavnen og områder ud for oliebroerne i Esbjerg Havn.

Klapningerne af materialet skal foretages på klappladserne 2 b og 3 b i Vesterhavet.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden den 18. januar 2012. Klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.
Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk .

Tilladelsen kan ses herunder og yderligere information om tilladelsen kan fås ved henvendelse på tlf. 7254 3503.

Afgørelse