Klaptilladelse for Frederikshavn Marina

07-12-2011

Klaptilladelse af oprensningsmateriale fra ydre forhavn og indsejling - klagefristen udløber den 4. januar 2012.


Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 32.500 m³ oprensningsmateriale fra ydre forhavn og indsejling i perioden 5.januar 2012 – 5.januar 2017.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved SØ for Frederikshavn Marina( POL-Bangsbo). Frederikshavn Marina har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j.fr. afsnit 1 (Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens §26 jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet).

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Frederikshavn Marina

Oversigtskort over Frederikshavn Marina og klapplads (det skraverede område)

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 4. januar 2012. Tilladelsen er gældende til og med den 5. januar 2017, hvorefter den udløber.