Bøgeskov Havn. 5-årig klaptilladelse

17-12-2011

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt Bøgeskov Havn en 5årig tilladelse til at klappe i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bøgeskov Havn.
Klagefrist: 14. januar 2012, kl 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt Bøgeskov Havn en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 10.000 m 3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bøgeskov Havn. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 8.4 nordøst for Bøgeskov.

Tilladelsen , incl. klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, på mailadressen: Obfuscated Email . Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: Den 14. januar 2012 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3080 eller 7254 3041

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar