Bøgeskov Havn. 5-årig klaptilladelse

17-12-2011

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt Bøgeskov Havn en 5årig tilladelse til at klappe i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bøgeskov Havn.
Klagefrist: 14. januar 2012, kl 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt Bøgeskov Havn en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 10.000 m 3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bøgeskov Havn. Materialet kan klappes på den godkendte klapplads 8.4 nordøst for Bøgeskov.

Tilladelsen , incl. klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, på mailadressen: . Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: Den 14. januar 2012 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3080 eller 7254 3041