Mosede Havn. 5-årig klaptilladelse

21-12-2011

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt Mosede Havn en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 4.000 m3 oprensningsmateriale.
Klagefrist: 18. januar 2012, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Mosede Havn en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 4.000 m3 oprensningsmateriale.

Klapningen skal foregå på en godkendt klapplads i Køge Bugt.

Tilladelsen , incl. klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, på mailadressen: . Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: Den 18. januar 2012 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3080 eller 7254 3041