Klaptilladelse Rømø Havn

03-01-2011

Miljøcenter Odense har meddelt forlængelse af 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) fra Rømø Havn. Klagefrist: 20-01-2011.

Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt forlængelse af 5-årig tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i gennemsnit 80.000 m³ oprensningsmateriale per år fra Rømø Havn samt tilladelse til klapning af max. 30.000 m³ uddybningsmateriale fra Rømø Havn.

Klapningerne af materialerne skal foregå på klapplads ved Isenhagen i Rømø Dyb.

Afgørelserne kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagernes udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 20. januar 2011. Klager skal i givet fald indsendes gennem:

Naturstyrelsen - Landsdel Syd (det tidligere Miljøcenter Odense)
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ.

Afgørelserne kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen - Odense på tlf. 7254 8429.

Afgørelse (uddybningsmateriale, ny kaj).

Afgørelse (5-årig, oprensningsmateriale)