Ny Østhavn, Esbjerg Havn: Klaptilladelse

01-07-2011

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning af op til 2,8 mio. m³ uddybningsmateriale fra den ny Østhavn ved Esbjerg Havn. Klagefrist: d. 29. juli 2011.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af op til 2,8 mio. m³ uddybningsmateriale fra den ny Østhavn ved Esbjerg Havn.

Klapningerne af materialet skal foretages på klappladserne 2 b og 3 b i Vesterhavet.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden den 29. juli 2011. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . Klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Se tilladelsen herunder. Yderligere information kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen Odense på tlf. 7254 3000.

Tilladelse