Tilladelse til at klappe oprensningsmateriale fra en kanal ind til Frederiksværk Havn

26-07-2011

Naturstyrelsen Roskilde har givet Frederiksværk Havn A.m.b.a. tilladelse til at oprense og klappe 2.000 m3 oprensningsmaterialer. Klagefrist: 24. august 2011 kl. 10.00.

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) givet Frederiksværk Havn A.m.b.a. tilladelse til at oprense og klappe 2.000 m 3 oprensningsmaterialer fra en kanal ind til inderhavnen af Frederiksværk Lystbådehavn. Materialet kan klappes på en klapplads beliggende i Kattegat, nord for Hundested.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, på mailadressen: . Klagen skal være modtaget i Natur-styrelsen senest ved klagefristens udløb: 24. august 2011 kl. 16.00.

Tilladelsen, der indeholder klagevejledning, kan ses herunder.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.

Tilladelse