Klaptilladelse for Aarhus Kommune, Urban Mediaspace Aarhus (Multimediehuset)

18-05-2011

Naturstyrelsen Aarhus har givet tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra Aarhus Havn, i perioden 16/6/11 - 01/03/12. Klagefristen udløber den 15. juni 2011.


Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 21.500 m³ oprensningsmateriale og 15.000 m³ uddybningsmateriale fra Aarhus Havn i perioden 16. juni 2011 – 01. marts 2012.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Aarhus Havn. Aarhus Kommune, Urban Mediaspace Aarhus har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Aarhus Kommune, Urban Mediaspace Aarhus (180511)

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*) Oversigtskort over klapplads Aarhus Havn
Oversigtskort over klapplads Aarhus Havn

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 15. juni 2011.
Tilladelsen er gældende til og med 1. marts 2012, hvorefter den udløber.

1*) Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet