Klaptilladelse for DONG Energy Anholt Offshore

24-05-2011

Naturstyrelsen Aarhus har givet tilladelse til klapning fra maksimalt 30 vindmøllefundamenter i perioden 1. december 2011 – 30. september 2012. Klagefrist 24. juni 2011.


Tilladelse til klapning af 16.000 m³ opgravningsmateriale fra maksimalt 30 vindmøllefundamenter i perioden 1. december 2011 – 30. september 2012.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår ved foden af de møllefundamenter, hvorfra opgravningen foretages. DONG Energy har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for DONG Energy Anholt Offshore A/S

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j.fr. afsnit 1:Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.

Oversigtskort over Anholt Havvindmøllepark
Oversigtskort over Anholt Havvindmøllepark

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 24. juni 2011. Tilladelsen er gældende til og med 30. september 2012,hvorefter den udløber.