Rømø Havn, kapelpier: Klaptilladelse

17-05-2011

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning af op til 1.500 m³ uddybningsmateriale fra området ved kapelpier i Rømø Havn.
Klagefristen udløber d. 14. juni 2011.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af op til 1.500 m³ uddybningsmateriale fra området ved kapelpier i Rømø Havn.

Klapningen af materialet skal foretages på klapplads ved Isenhagen i Rømø Dyb.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden den 14. juni 2011. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . Klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse på tlf. 7254 3000.

Klaptilladelse