Køge Havn. Klaptilladelse frem til 1. juni 2012

25-05-2011

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt Køge Havn en 1-årig tilladelse til at klappe 28.000 m3 oprensningsmateriale. Tilladelsen udløber den 1. juni 2012.
Klagefrist: 22. juni 2011, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Køge Havn en 1-årig tilladelse til at klappe 28.000 m3 oprensningsmateriale. Tilladelsen udløber den 1. juni 2012.

Klapningen skal foregå på en godkendt klapplads i Køge Bugt.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være modtaget i Naturstyrelsen Roskilde senest ved klagefristens udløb: 22. juni 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3000.