Klaptilladelse for Ålbæk Havn

22-03-2011

Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra indsejling, for-havn og Sønder inderhavn pr. år i perioden 20.april 2011 – 20.april 2016. Klagefristen udløber den 19. april 2011.


Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 14.500 m³ oprensningsmateriale fra indsejling, forhavn og Sønder inderhavn pr. år i perioden 20.april 2011 – 20.april 2016.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Ålbæk Havn

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ud for Ålbæk Havn. Ålbæk Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*)

Kort over Ålbæk Havn og klapplads

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 19. april 2011.

Tilladelsen er gældende til og med 20. april 2016,hvorefter den udløber.
1*) Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.