Gilleleje Havn, Klaptilladelse frem til 1. maj 2012

31-03-2011

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt Gilleleje Havn en 1-årig tilladelse til årligt at klappe 15.000 m3 oprensningsmateriale. Tilladelsen udløber den 1. maj 2012.
Klagefrist: 28. april 2012, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Gilleleje Havn en 1-årig tilladelse til årligt at klappe 15.000 m 3 oprensningsmateriale. Tilladelsen udløber den 1. maj 2012.

Klapningen skal foregå på den godkendte klapplads nord for Hundested.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være modtaget i Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde senest ved klagefristens udløb: 28. april 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3000.