Bogø Havn. Klaptilladelse til materiale fra uddybning af havn

09-11-2011

Naturstyrelsen Roskilde har givet Vordingborg Kommune tilladelse til at klappe 14.000 m3 uddybningsmateriale.
Klagefrist: 7. december 2011, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) givet Vordingborg Kommune tilladelse til at klappe 14.000 m3 uddybningsmaterialer i forbindelse med udvidelse af Bogø Havn. Materialet kan klappes på klapplads 7.7 der ligger ca 1/2 sømil SØ for Farøbroen.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, på mailadressen: . Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 7. december 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.