Bogø Havn. Klaptilladelse til materiale fra uddybning af havn

09-11-2011

Naturstyrelsen Roskilde har givet Vordingborg Kommune tilladelse til at klappe 14.000 m3 uddybningsmateriale.
Klagefrist: 7. december 2011, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) givet Vordingborg Kommune tilladelse til at klappe 14.000 m3 uddybningsmaterialer i forbindelse med udvidelse af Bogø Havn. Materialet kan klappes på klapplads 7.7 der ligger ca 1/2 sømil SØ for Farøbroen.

Tilladelsen incl. klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, på mailadressen: Obfuscated Email . Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 7. december 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar