Klaptilladelse for Aalborg Havn

10-10-2011

Naturstyrelsen Aarhus har givet en femårig tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra Aalborg Havn. Klagefristen udløber den 7. nov. 2011.

Tilladelse til klapning af 100.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 7. november 2011 – 7. november 2016. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i Aalborg Centralhavn. Aalborg Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven overholder vilkårene. Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*)

Læs hele klaptilladelsen
Klaptilladelse for Aalborg Havn

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 7. november 2011. Tilladelsen er gældende til og med 7. november 2016, hvorefter den udløber.

1*) Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.