Klaptilladelse for Hirsholm Havn

12-10-2011

Tilladelse til klapning fra havnebassin og indsejling Hirsholm Havn - klagefristen udløber den 9. november 2011.


Tilladelse til klapning af6.000 m³ oprensningsmateriale fra havnebassin og indsejling pr. år i perioden 10. november 2011 – 10. november 2016.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ca.5 km nord for Hirsholmene. Hirsholm Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Hirsholm Havn

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*)

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 9. november 2011. Tilladelsen er gældende til og med 10. november 2016, hvorefter den udløber.

1*) Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.