Klaptilladelse for Jegindø Havn

05-10-2011

Tilladelse til klapning af uddybnings- og oprensningsmateriale ved Jegindø Havn. Klagefristen udløber den 2. november 2011.


Tilladelse til klapning af 2.000 m³ uddybnings-og oprensningsmateriale i perioden 3. november 2011 – 3. november 2016. Oprensning og klapning må ikke foretages i perioden 1. april til 30. september.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved Gyldendal. Jegindø Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Jegindø Havn

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*)
Oversigtskort: Jegindø Havn og Gyldendal klapplads
Oversigtskort: Jegindø Havn og Gyldendal klapplads

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 2. november 2011. Tilladelsen er gældende til og med 3. november 2016, hvorefter den udløber.

1*) Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens §26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet