Klaptilladelse for Østerby Havn v/Læsø Kommune

01-09-2011

Tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra indsejling til Østerby Havn. Klagefristen udløber den 29. september 2011


Tilladelse til klapning af en samlet mængde på 35.000 m³ oprensningsmateriale fra indsejlingen til Østerby Havn pr. år i perioden 29. september 2011 – 29. september 2016.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende 5 km NØ for Østerby Havn. Østerby Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene.

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Østerby Havn v/ Læsø Kommune

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1*)
Oversigtskort over Østerby Havn og klapplads
Oversigtskort over Østerby Havn og klappladsen

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 29. september. Tilladelsen er gældende til og med den 29. september 2016, hvorefter den udløber.

1*) Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens §26 jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet.