Aabenraa Havn: Klaptilladelse

20-12-2012

Naturstyrelsen har meddelt Aabenraa Havn tilladelse til klapning af i alt 30.000 m3 oprensnings- og uddybningsmaterialer fra området ved Tankskibsbro I, Nyhavn og Gammelhavn. Klagefristen udløber d. 31. januar 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Aabenraa Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 30.000 m 3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra området ved Tankskibsbro I, Nyhavn og Gammelhavn i Aabenraa. Tilladelsen er gældende til og med den 31. januar 2015.
Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads ved Jørgensgård Skov, med undtagelse af materiale fra område AY (se klaptilladelsen) der skal klappes på klapplads syd for Torø i Lillebælt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 31. januar 2013 kl. 16.00.
Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.
Klaptilladelse for Aabenraa Havn

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar